Corona update en agenda

CORONA UPDATE

Bericht d.d. 03-02-2021

Na de persconferentie van dinsdagavond 2 februari jl. is er voor ons niets veranderd qua organisatie. We gaan gewoon door met onze voorbereidingen zoals gepland (zie berichten hiervoor). Inmiddels hebben wij wel de Digimatch weken (ronde 1 en 2) én de Doe week definitief gepland! Zie onderstaande planning.

Bericht d.d. 20-01-2021

Na de persconferentie van woensdagmiddag 20 januari jl. is er voor ons niets veranderd qua organisatie. We gaan gewoon door met onze voorbereidingen zoals gepland (zie berichten hiervoor). Er melden zich nog dagelijks bedrijven aan die mee willen helpen om de Delftse vmbo leerlingen inzicht te geven in hun vak. Dit geeft hoop en toekomstperspectief. En dat hebben jongeren nodig. Juist in deze tijd! 


Bericht d.d. 12-01-2021

Na de persconferentie van dinsdagavond 12 januari jl. en de verlengde maatregelen t/m 9 februari zijn wij genoodzaakt om onze planning aan te passen. De datum/week voor de Digimatch volgt z.s.m. Ook de datum/week voor de Doe dag wordt verplaatst naar een later tijdstip in dit (school)jaar. Zodra deze weken bekend zijn zullen wij dit communiceren. 

Bericht d.d. 14-12-2020

Na de toespraak van maandagavond 14 dec jl. en de ingrijpende maatregelen is het voor ons duidelijk geworden dat we nu echt een besluit moesten nemen en een fysiek Beroepenfeest er dit jaar helaas niet in zit. In plaats daarvan maken we deze editie gebruik van het alternatief Digimatch. Hoewel er niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest kunnen de leerlingen met Digimatch toch persoonlijk contact leggen binnen het lokale Delft On Stage beroepsnetwerk en geholpen worden bij hun beroepskeuze. De werkbezoeken van leerlingen aan de bedrijven zullen wel fysiek plaats vinden volgens de bestaande formule. Om wel spreiding te creëren zal de Doe Dag een Doe Week worden in een nader te bepalen week in 2021. 

De datum van het Beroepenfeest -> 4 maart <- komt te vervallen.

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden), houden we u per mail van de voortgang op de hoogte. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de projectleiders.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AGENDA

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Digimatch
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort
 
Kick Off docenten/mentoren
12 en 26 januari 16:00 - 17 uur | Online
 
Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Week
 
Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
17 maart 2021 | Online (start 19.00 uur)

1e Digimatch ronde | week 12 (22-26 maart)
2e Digimatch ronde | week 16 (19-23 april) 
 
Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Week 15 (12-16 april)
 
Werkbezoeken Doe Week
Week 21 (25-28 mei) | Bij u op locatie

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk
 
Enquête en follow up
Juni  
 
Evaluatie en rapportage
Juli  
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: