Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort
 
Kick Off docenten/mentoren
medio oktober/november 16:00 - 17 uur | Online
 
Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Dag
 
Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Medio eind feb/begin maart 2022 | locatie ntb
 
Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Medio februari 2022
 
Beroepenfeest
Dinsdag 8 maart 2022 | Sporthal Buitenhof
 
Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 24 maart 2022 | bij u op locatie

Leren van en na On Stage
April: mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk
 
Enquête en follow up
Mei
 
Evaluatie en rapportage
Juni
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: