Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Kick Off docenten/mentoren
11 november 2021 16:00 - 18 uur | Bij Festo

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Dag

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Dinsdag 1 februari 16:00 uur | Online via zoom
Dinsdag 8 februari 16:00 uur | Online via zoom

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Week 7 in 2022

Inspiratiesessie beroepsbeoefenaren: Hoe richt je je Doe Dag in?
Woensdag 2 maart 2022 | Online 19:30 uur

Digimatch
Digimatch leerlingen in week 5 en 6 (31 januari/11 februari) en week 10 (7/11 maart)
Reactie van bedrijven in week 7 (vóór vrijdag 18 februari) en in week 11 (vóór vrijdag 18 maart)

Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 24 maart 2022 | bij u op locatie

Leren van en na On Stage
April: mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
Mei

Evaluatie en rapportage
Juni
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: