Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Kick Off docenten/mentoren
12 november 2024 | 16:00 uur bij Octatube

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Dag

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
2-3 weken voor Beroepenfeest

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
18 Februari 2025 op het Stanislas Dalton | 17:00 uur inloop, 17:30 start programma

Beroepenfeest
Dinsdag 11 maart 2025 | 13:00 - 16:00 uur Sporthal Buitenhof

Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 27 maart 2025 | bij u op locatie

Leren van en na On Stage
Maart: mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
April

Evaluatie en rapportage
Mei/juni
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: