Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Kick Off docenten/mentoren
Maandag 31 oktober 2022 16:00 uur | bij DSM (Biotech Campus Delft)

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Dag

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Maandag 6 februari 2023 op het SC Delfland | 17:00 uur inloop, 17:30 start programma

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
2-3 weken voor Beroepenfeest

Inloopspreekuur
Maandag 6 maart 19:00 uur via zoom (link via mail@delftonstage.nl)

Beroepenfeest
Dinsdag 14 maart 2023 | 13:00 - 16:00 uur

Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 30 maart 2023 | bij u op locatie

Leren van en na On Stage
April: mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
April

Evaluatie en rapportage
Mei
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: