10 jaar VMBO On Stage

In schooljaar 2016-2017 was de 10e editie van Delft On Stage en bestond VMBO On Stage 10 jaar! Dit hebben we bij elk Beroepenfeest gevierd. Voor alle projectleiders, supporters van het eerste uur en onze landelijke co-financiers was er een 'after party' na afloop van het Beroepenfeest van Delft On Stage. Ook kwam de VMBO documentaire uit. In schooljaar 16-17 zijn er 67 Beroepenfeesten gerealiseerd, voor ca 65.000 leerlingen en ca 13.000 beroepsbeoefenaren. In schooljaar 18-19 zullen we het 100ste Beroepenfeest vieren.  

JUBILEUMBOEKJE STORYTELLING
Edu'Actief maakte het mogelijk dat wij een jubileumboekje konden laten maken met ervaringen en resultaten van de contacten die gelegd zijn bij of via VMBO On Stage. In het afgelopen jaar (of jaren) waren duizenden personen betrokken betrokken bij het Beroepenfeest van VMBO On Stage. Als ouder, leerling, docent of in de rol van beroepsbeoefenaar, matchmaker, sponsor, Stage Team of anderszins. Het lukt heel veel leerlingen om deze relaties te onderhouden en niet zelden resulteren deze contacten in nieuwe gesprekspartners, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding (25%). Met een aantal van deze mooie verhalen en resultaten is een Storytelling boekje samengesteld. Alle inzenders bedanken wij hierbij voor hun medewerking! Bij de  Beroepenfeesten werd dit boekje aan ondernemers en docenten gegeven als bedankje voor hun bijdrage aan de Beroepenfeesten en voor het delen van toekomstdromen met jongeren van het VMBO.  

Qompas maakte het mogelijk dat alle On Stage leerlingen bij de Beroepenfeesten een mooi jubileumkadootje kregen. Dit werd overhandigd tijdens de premiere van de VMBO documentaire. Qompas ondersteunt de missie van On Stage, daarom zijn medewerkers van Qompas bij elk Beroepenfeest als matchmaker. Qompas is een samenwerkingspartner van VMBO On Stage. Scholen die gebruik maken van Qompas kunnen het On Stage leerlingpaspoort daarin integreren.


 

 

 
 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.